info@elektronikshop.sk

elektronikshop.sk MAGAZÍN

Zaujímavá povesť zo Stredného Slovenska

Slovensko je známe bohatou históriou, ktorá so sebou prináša veľké množstvo povestí, tradícií a podobne. V tomto článku vám priblížime jednu povesť zo Stredného Slovenska, ktorá sa traduje o Katovej skale už dlhé roky. História Slovenska je veľmi dôležitá a každý Slovák by ju určite mal poznať a teda aj s ňou spojené povesti, či tradície. Sklabinský hrad leží v obci Sklabinský podzámok, ktorý sa nachádza v Turci, teda na Strednom Slovensku. História Slovenska zo Sklabinského hradu sa začala písať v 13 storočí, kedy bol hrad postavený a stal sa sídlom Turčianskej stolice, neskôr hrad vyhorel. A vyhorel rovno dvakrát a to aj v 15 storočí po obnove hradu. Po druhom vyhorení hradu ho obsadili Révaiovci, ktorý ho vlastnili až do druhej svetovej vojny, potom bol hrad nemeckými vojskami opäť vypálený.

Sklabinský hrad a Katova skala história sa píše od 13. storočia

História Slovenska a zámkov
Dôležité skutočnosti v histórii Slovenska

Teraz je hrad voľne prístupný verejnosti, pasú sa tam zvieratá, ľudia sa tam chodia prechádzať a oddychovať, avšak ide už len o zrúcaninu, ale určite o obľúbenú zrúcaninu Turčanov. Neďaleko od zrúcaniny hradu sa nachádza aj Katova skala, ktorá je tiež prístupná verejnosti, dokonca ide o turistickú trasu, ktorá je veľmi obľúbená. Práve Katova skala sa spája s históriou Sklabinského podzámku, ktorému slúžila ako popravisko, a tak vznikla aj povesť o Katovej skale, ktorá tvorí súčasť histórie Slovenska.

Raz za sto rokov – vysloboď!

Ako sme už spomínali v predchádzajúcej časti článku, názov tejto skaly sa odvodzuje od toho, čo sa na skale vykonávalo. História Slovenska pozná mnoho týchto skál, ktoré slúžili ako popraviská. S touto skalou sa však spája temná povesť o zakliatej panne. Táto panna odmietla kata, ktorý bol jej nápadníkom, čo sa katovi samozrejme nepáčilo a tak sa rozhodol ju zakliať.  Táto panna sedí zakliata v skale a dokonca sedí na poklade. Kliatba spočíva ešte aj v tom, že táto panna môže raz za sto rokov zakričať slovo vysloboď, a ak ju niekto potom vyslobodí, bude im patriť poklad. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, čo prináša história Slovenska, prípadne niečo zaujímavé z histórie Slovenska alebo o povestiach, ktoré sa týkajú Slovenska, určite sa obráťte na internetové stránky spoločnosti https://slovander.sk/, kde nájdete veľké množstvo zaujímavých článkov a informácii.