info@elektronikshop.sk

elektronikshop.sk MAGAZÍN

Zapojenie rozvádzača v rodinnom dome má svoj postup krokov

V prípade, že ste sa rozhodli stavať dom či chatu, bude súčasťou projektovej dokumentácie aj projekt elektrického vedenia. Rozvody v dome alebo aj v byte majú 3 hlavné časti. Prípojková skriňa, elektromerový rozvádzač a domový rozvádzač. Prípojková skriňa je zariadenie, z ktorého je následne elektrické vedenie zapojené do domu. Ak je pripojenie vzduchom, skriňa je umiestnená na stĺpe elektrického vedia. Ak je podzemné vedenie, stĺpová prípojková skriňa je zabetónovaná v zemi pred pozemkom. Elektromerový rozvádzač je napájaný z prípojky a je v správe distribučnej siete. A domový rozvádzač je napájaný z elektromerového rozvádzača. Domový rozvádzač alebo aj rozvodová skriňa je právom označovaná aj srdcom domu. Práve odtiaľ idú ďalšie káble do ostatných miestností domu, ktoré sú zásobované elektrickou energiou. Pri stavbe alebo rekonštrukcii budete určite potrebovať aj šikovné ruky skúseného elektrikára, ktorý vám jednotlivé žily elektrického vedenia naťahá a, čo je najdôležitejšie, správne zostaví a zapojí rozvádzač v rodinnom dome. Zapojenie rozvádzača v rodinnom dome nie je jednoduché. Musí byť osadený spínacími a bezpečnostnými prvkami. Správna inštalácia neskôr pri užívaní zabráni úrazom až poistným situáciám.

Umiestnenie rozvádzača

Zapojenie rozvádzača v rodinnom dome a vaša bezpečnosť
Postup pri zapojení rozvádzača v rodinnom dome

Miesto a spôsob zapojenia rozvádzača v rodinnom dome je presne stanovené a popísané v projektovej dokumentácii. Pri umiestnení platí niekoľko pravidiel. Rozvádzač musí byť ľahko prístupný v akejkoľvek situácii. Pred ním musí byť trvale zabezpečená voľná plocha minimálne 80 cm. Nesmie sa umiestňovať do vstavaných skríň, na ťažko prístupné schodiská, nesmie sa zakrývať nábytkom alebo inými predmetmi. Rozvádzač sa musí osadzovať vo zvislej polohe. Pri rekonštrukciách dom sa spravidla osadzuje na rovnaké miesto pokiaľ nebol pred rekonštrukciou uložený vonku. Vo vonkajšom prostredí nie je vhodné umiestnenie z hľadiska poveternostných podmienok. V starších domoch je väčšinou umiestnený nad vchodovými dvermi, čím sú v podstate zabezpečené vyššie uvedené podmienky. Pri novostavbách je rozvádzač väčšinou umiestňovaný do tzv. technických miestností. Technická miestnosť je miestnosť s bojlerom, kotlom na kúrenie, rozvodmi vody a podobne.

Zapojenie rozvádzača prenechajte odborníkom

Bodkou za vykonanými elektroinštaláciami je revízia. Revíziu vykonáva revízny technik a je spolu s inými dokumentmi podkladom pre vydanie Kolaudačného rozhodnutia. Zapojenie rozvádzača v rodinnom dome je teda nevyhnutné nechať odborníkom, ktorí majú prax,  potrebné vzdelanie, náradie a skúsenosti. Ak potrebujete zapojiť rozvádzač v rodinnom dome obráťte sa na https://www.i-elektrikar.sk/