info@elektronikshop.sk

elektronikshop.sk MAGAZÍN

Winners group – špecialista v oblasti poisťovníctva

Kvalitné poistenie sú akési zadné vrátka v prípade, že by sa vo vašom živote stala určitá nepredvídateľná životná udalosť. Touto udalosťou je pritom niečo negatívne, niečo, na čoho nápravu budete potrebovať finančné prostriedky. Ako príklad si môžeme dať také auto. Havarujete auto, no peniaze na nové nemáte. Potrebujete zdroj peňazí. Presne takýmto zdrojom peňazí pre prípad núdze a problémov je poistenie. Poistenie je zmluvný vzťah, ktoré je uzavreté pomocou poistnej zmluvy medzi poistníkom a poisťovňou. Poistiť si možno napríklad život, zdravie, invaliditu, majetok alebo napríklad zodpovednosť za škodu. Poistenie od Winners Group zabezpečí, aby ste pred nepredvídateľnými udalosťami boli chránený s poistením šitým na mieru.  Aké sú však druhy poistenia? Aké si vybrať? To sa dozviete v nasledovnom texte.

Aké druhy poistenia existujú?

Druhy poistenia majú viacero podôb a to podľa:

          právnej formy poistenia: existuje poistenie zmluvné (životné, úrazové, havarijné poistenie a podobne), povinné zmluvné poistenie (motorového vozidla, poistenie profesnej zodpovednosti špecializovaných povolaní a zákonné poistenie (nemocenské či dôchodkové poistenie).

         obsahu poistenia: existuje poistenie životné (investičné, poistenie proti smrti, pripoistenie k životnému poisteniu vo forme úrazového poistenia) a neživotné poistenie cestovné poistenie, poistenie cestných motorových vozidiel a železničných vozidiel, poistenie lodí, poistenie dopravy či leteckých rizík, poistenie majetku, poistenie právnej ochrany či poistenie finančných strát).

         pôvodu vzniku: existuje verejno-právne a verejné poistenie a súkromné poistenie.

Mnoho ľudí si na Slovensku uzatvára práve životné poistenie. Aké sú však jeho výhody a nevýhody? Medzi výhody životného poistenia patrí napríklad aspoň čiastočná životná stabilita a istota, možnosť zabezpečenia blízkej rodiny, isté úspory alebo možnosť získania úľavy na daniach. Finančné služby od Winners GroupĎalšou výhodou môže byť aj to, že môžete investovať vaše voľné finančné prostriedky a zhodnocovať ich každým rokom. Medzi nevýhody životného poistenia patrí napríklad to, že životné poistenie si nemôže uzatvoriť každý a pri predčasnom ukončení zmluvy ste povinní vrátiť daňové výhody. Výnos zo životnej poistky sa tiež zdaňuje a poistná zmluva sa nedá zrušiť kedykoľvek. Pred výberom životného poistenia sa neváhajte obrátiť na špecialistu v oblasti poisťovníctva od Winners Group, aby ste sa v spleti všetkých podmienok a požiadaviek nestratili a neuzatvorili ste nevýhodné životné poistenie. Pred nevýhodnými poisteniami sa dá chrániť odbornou konzultáciou so špecialistom, pretože vám dokáže ušetriť drahocenný čas a aj peniaza za nevýhodný produkt. Na všetky otázky, ktoré poistenie je pre vás vhodné a ktoré naopak nie vám veľmi jednoducho odpovedia finančný špecialisti zo spoločnosti Winners Group, ktorý dennodenne sledujú pohyb finančných prostriedkov, čísel a percent vo všetkých poisťovniach. Na internetovej stránke www.winnersgroup.sk nájdete všetky podstatné informácie a taktiež aj kontakty.