info@elektronikshop.sk

elektronikshop.sk MAGAZÍN

Výkupní cena elektřiny stanovená distribuční společností

Elektrická energie je v našich životech nepostradatelná. Do našich domácností přibývají stále nové a nové elektrospotřebiče, které náklady na elektřinu soustavně zvyšují. Možností jak snížit celkové náklady za elektřinu je investice do fotovoltaiky. Fotovoltaické systémy nejsou již žádnou novinkou. Kromě šetření financí, domácnost tímto způsobem také šetří přírodu. Fotovoltaický systém má poměrně krátkou návratnost vstupních nákladů, což se odhaduje na zhruba 9 let, přičemž solární panely mají životnost zhruba 35 let. Díky solárnímu systému lze přebytečnou elektrickou energii i prodat do distribuční sítě. Výkupní cena elektřiny je závislá na několika faktorech. Fotovoltaické systémy se skládají ze solárních panelů a solárního měniče, který mění DC proud na AC proud a ten je již možné spotřebovat domácností. Kromě tohoto základního složení existuje ještě systém, který obsahuje navíc baterie, které soustřeďují přebytečnou elektrickou energii a ta je později spotřebovatelná domácností.

Druhy fotovoltaických systémů a výkup elektrické energie

Výkupní cena elektřiny bez slevy
Nastavení výkupní ceny elektřiny

Tento systém je vzhledem k tomu, že obsahuje navíc baterie, co se týká vstupních nákladů dražší. Přebytečnou, tedy nespotřebovanou elektrickou energii lze do distribuční sítě prodat. výkupní cena elektřiny je stanovena danou distribuční společností a je různá. Každá distribuční společnost si tuto cenu stanovuje sama. Celková ušetřená cena je odečtena z faktury za elektrickou energii. Ještě před samotnou instalací solárního systému je dobré oslovit odborníka, který poradí kde solární panely instalovat, v jakém množství aby byly dobře využitelné domácností a zda je vůbec domácnost vhodná pro instalaci tohoto systému. Výběr místa pro instalaci solárních panelů je klíčový. Měly by se instalovat tak, aby slunce na ně svítilo co nejdelší dobu. Je tedy důležité využít i odrazu od budov či okolí. Množství je také důležité. V letních měsících dokáže pokrýt veškerou elektrickou energii a velkou část i prodat, čímž domácnost zase ušetří. Kromě toho v jarních a podzimních měsících také pokryje většinu elektrické energie. Vzhledem k tomu, že v letních měsících vyrábí velké množství elektrické energie, je dobře, pokud domácnost vlastní systém, který by vyžadoval zvýšenou spotřebu elektrické energie. Tedy bazén nebo vířivou vanu. Výkupní cenu elektřiny se dozvíte od distribuční společnosti. Více informací se dozvíte na následující stránce: https://www.rightpower.cz/