info@elektronikshop.sk

elektronikshop.sk MAGAZÍN

V pracovnej obuvi by sa mal zamestnanec cítiť pohodlne a komfortne

Každému zamestnávateľovi by malo záležať na tom, aby svojim zamestnancom vytvoril vhodné pracovné podmienky. Niektoré sú špecifikované v zákonníku práce, iné sú na vôli zamestnávateľa. Zamestnanci, ktorí majú dobré pracovné podmienky môžu kvalitne vykonávať svoju prácu a zároveň majú lepšiu výkonnosť.  Pracovné prostredie musí spĺňať podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zároveň musí dodržiavať hygienické a organizačné podmienky. Na pracovníkov môžu pozitívne alebo negatívne vplývať ďalšie faktory, napríklad osvetlenie, hluk, vlhkosť vzduchu, či prašnosť. S pracovnými podmienkami úzko súvisia aj pracovné prostriedky, pod ktorými sa rozumejú také prostriedky, ktoré zamestnanec nosí, drží, alebo inak používa . Napríklad ochranný pracovný odev, pracovná obuv, ochranné rukavice, prilby, okuliare, zástery a iné…

Druhy ochranných pracovných prostriedkov

Výber pracovnej obuvi

Ochranné pracovné prostriedky sú určené na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci. Pracovný odev a pracovnú obuv  však poskytuje zamestnávateľ svojim zamestnancom aj vtedy, keď si to vyžaduje pracovné prostredie. Ak je také, v ktorom dochádza k extrémnemu znečisteniu odevu, či obuvi zamestnancov, vtedy majú nárok na pracovný odev a pracovnú obuv. Podľa druhy vykonávanej práce a účelu použitia rozdeľujeme pracovnú obuv do bezpečnostných kategórií. Na bežnú pracovnú obuv, ochrannú pracovnú obuv a takú, ktorá musí spĺňať špecifické prísne štandardy. Ďalšie ochranné pracovné prostriedky sú ochranné rukavice, ušné filtre, ochranné slúchadlá proti hluku, prilby, slúžiace na ochranu hlavy, pracovné okuliare a ochranné rúška, či respirátory, ktoré chránia dýchacie cesty.

Výber kvalitnej pracovnej obuvi je veľmi dôležitý

Aj v bežnom živote sa rozhodujeme pre kvalitnú obuv, pretože vieme, že poskytuje oporu nášmu telu, ale aj výrazne ovplyvňuje zdravie našich nôh.  Kvalitná ochranná pracovná obuv najmä chráni nohy pred zranením, tlmí nárazy pri pohybe, je protišmyková a odolná. Nohy by sa v dobrej obuvi nemali potiť, mali by byť pre užívateľa komfortné, pohodlné. Samozrejmosťou je dobre zvolená veľkosť, aby počas nosenia netlačili, ani neboli voľné. Pri výbere dbáme na charakter povolania, ročné obdobie a aké bezpečnostné funkcie by obuv mala poskytovať. Podľa toho sa rozhodujeme medzi pracovnými sandálmi, zdravotnými topánkami, čižmami a PVC topánkami, či inou ochrannou obuvou.

Všetky druhy ochranných pracovných pomôcok, vrátane rôznych typov pracovnej obuvi nájdete na https://dualbp.sk.