info@elektronikshop.sk

elektronikshop.sk MAGAZÍN

Tenis je športom pre deti, dôležité je však mať stanovené ciele

Šport predstavuje záľubu, ktorá sa v mladých talentoch pestuje už od mala. Veľké množstvo detí očarí tenis hneď na prvý pohľad. Ak dieťa nájde záľubu v jeho hraní, jeho snom je stať sa špičkovým hráčom či hráčkou. V tomto prípade hrajú dôležitú úlohu rodičia, ktorí majú veľký vplyv na to, akým smerom sa kariéra dieťaťa bude uberať. Tenis pre deti Bratislava je výbornou príležitosťou, pomocou ktorej sa vaše dieťa osamostatní a naučí sa byť zodpovedné samo za seba. Rovnako si tiež vďaka tenisu pre deti hráči budujú vzťah k športu už od útleho veku, čo sa priaznivo odzrkadlí aj v ich ďalšom vývoji. Tenis je športom, ktorý je vhodný pre rôzne vekové kategórie.

Tenis pre deti a prispôsobenie tréningových plánov

Tenis je vhodný pre všetky vekové kategórie avšak dieťa by nemalo byť mladšie než 4 roky, čím je však dieťa Antukový tenisový kurtstaršie, tým ľahšie pochopí princíp tenisu. Deti vo vekovej kategórií od 4-6 rokov sa považujú za minitenistov. V tomto období sa  berie ohľad hlavne na to, aké sú motorické schopnosti dieťaťa. Motorika je dôležitá nielen z hľadiska ich tenisového vývoja. Predpokladá sa, že už v tomto roku majú deti určité schopnosti. Každé dieťa je však individuálne, čo platí aj v prípade ich psychomotoriky. Čo sa týka motoriky, dieťa vo veku 4 roky už dokáže napríklad stáť na jednej nohe, ovláda skok do diaľky, liezť po rebríku, dokáže hodiť loptou tak, že trafí cieľ. O rok staršie deti už okrem motoriky rozvíjajú aj svoju psychiku. V tomto veku sa už dokážu podriadiť pravidlám. Z hľadiska pohybu už dieťa dokáže lepšie behať a zlepšuje sa tiež v hádzaní. Za zlaté obdobie motoriky sa považuje 7 vek života, ktorý sa tiež považuje aj za najlepší vek, kedy dieťa môže začať s tréningom. Obdobie, v ktorom sa rozhodne, či dieťa má predpoklady na to stať sa tenisovou hviezdou je rozpätie od 7-11 veku života. Počas všeobecnej prípravy sa u mladých tenistov rozvíjajú predovšetkým koordinačné schopnosti. Tiež sa v tomto období rozdeľujú do tréningových skupín, vďaka čomu sa jednoduchšie začleňujú do kolektívu. Učia sa tiež základné tenisové údery, držať raketu či mať správne postavenie.

Zaujal vás tenis pre deti?

Na stránkach tenisových škôl či od rôznych tenisových trénerov sa dozviete, ako postupovať v prípade, ak chcete, aby aj vaše dieťa hralo tenis. Ak hľadáte kvalitné informácie, navštívte stránku www.tenis-trener.sk. Na tejto stránke nájdete množstvo cenných rád, ktoré vás uvedú nielen do sveta tenisu, ale aj odporúčania, ako a prečo by vaše dieťa malo začať hrať tenis.