info@elektronikshop.sk

elektronikshop.sk MAGAZÍN

SEO optimalizácia pre vyhľadávače – cesta k úspechu na internete

V súvislosti so SEO optimalizáciou pre vyhľadávače vzniklo veľké množstvo analytických nástrojov, ktoré sa venujú hodnoteniu webových stránok práve z hľadiska SEO. Medzi tieto môžeme zaradiť celosvetovo známy analytický nástroj Majestic SEO, ktorý poskytuje veľké množstvo užitočných informácií v podobe ukazovateľov. Medzi tieto ukazovatele je možné zaradiť napríklad Trust Flow, ktorý hovorí o dôveryhodnosti webovej stránky ako takej, ako aj ukazovateľ Referring  Domains, ktorý hovorí o počte domén, ktoré odkazujú na analyzovanú webovú stránku. Tento nástroj umožňuje aj rôzne grafické výstupy v podobe mapy, tabuľky, zoznamu alebo grafu. Človek tu dokonca nájde, z akého mesta, resp. časti sveta pochádza konkrétny odkaz a podobne. Okrem pozitívnych informácií umožňuje Majestic SEO nájsť aj nedostatky, napríklad, keď sa medzi kľúčovými slovami, cez ktoré na váš web odkazujú iné webové stránky nachádzajú nadávky alebo čínske znaky. Majestic a seo optimalizácia pre vyhľadávače sú dva neoddeliteľné pojmy. Ďalším takýmto nástrojom je napríklad MOZ, resp. Open Site Explorer, ktorý taktiež ponúka široké spektrum ukazovateľov. Spomenúť treba určite Domain Authority, ktorý hovorí o vierohodnosti webovej stránky ako celku, ale aj Page Authority, ktorý hovorí o autorite konkrétnej podstránky webu. Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO)Dôležitým ukazovateľom je aj Spam Score, ktorý ukazuje pravdepodobnosť penalizácie zo strany fulltextových vyhľadávačov.

Ďalšie nástroje pomáhajúce pri SEO optimalizácií pre vyhľadávače

Ďalším nástrojom, resp. aplikáciou z oblasti SEO je Pingdom, ktorý meria okrem iného rýchlosť načítania webovej stránky, ktorá má na pozície taktiež vplyv. V súvislosti so SEO optimalizáciu pre vyhľadávače stále vzniká veľké množstvo nástrojov a aplikácií, napríklad na SEO audit. Nedávno sa jedna skupina programátorov rozhodla dať dokopy unikátny projekt, ktorého výstupom by bola aplikácia na meranie unikátnosti článku. Podstata je jednoduchá. Dáte do nástroja text z vašej webovej stránky a ten vám povie, či je tento text unikátny, alebo sa jeho časť nachádza aj na inej webovej stránke. Výstupom má byť taktiež to, či je text dostatočne optimalizovaný pre SEO. Tento nástroj by mohol pomôcť veľkému množstvu webových stránok, pretože len málo ľudí vie, že unikátnosť obsahu na webovej stránke hrá dôležitú rolu. SEO, skratka pre optimalizáciu pre vyhľadávačeTvorba tejto aplikácie, resp. webovej stránky je v procese, konkrétne vo fáze testovania, či je aplikácia schopná porovnať text s celým internetom. Zatiaľ to vyzerá nádejne, no stále je otázne, či sa to podarí a či sa pridá aj časť, ktorá poskytne výsledok v podobe dostatočnej prispôsobenosti obsahu pre SEO. Určite tomuto projektu podporujúcemu SEO optimalizáciu pre vyhľadávače treba držať palce, pretože by mnohým pomohol. Taktiež je otázne, s čím nadšený kreativci ešte prídu, pretože pri SEO sú možnosti takmer neobmedzené. Navyše, táto aplikácia by mala byť bezplatná, čiže si ňou vie pomôcť aj SEO amatér.