info@elektronikshop.sk

elektronikshop.sk MAGAZÍN

Riešite si dane vo vlastnej réžii?

Pokiaľ áno, určite viete, čo to prináša. Musíte neustále sledovať možné legislatívne zmeny, konzultácie v rámci alebo mimo firmu, jednoducho nič ľahké. Viete však na koho sa obrátiť a ako ušetriť nielen svoj čas, ale aj financie? Daňové poradenstvo Bratislava vám poradí a zjednoduší prácu. Podľa zákona 78/1992 Zb. ide o poskytovanie poradenských služieb vo veciach daní, odvodov a poplatkov podľa osobitných predpisov. Jedná sa o poradenstve pri zisťovaní základu dane a pri plánovaní daní, poskytovanie stanovísk a vysvetlení pre klientov k aplikácii právnych predpisov v oblasti daní. V rôznych situáciách nachádza uplatnenie ekonomicko-daňové poradenstvo. Služby daňového poradenstva je výhodné využiť počas celého roka, keďže legislatíva sa neustále mení a daňové zákony prechádzajú novelizáciou aj niekoľkokrát do roka.

Čo to vlastne daňové poradenstvo je?

Daňové poradenstvo Bratislava a jeho výhody

Charakteristika daňového poradenstva

Ak využijete daňové poradenstvo, dokáže vám zabezpečiť celkovú účtovnú a daňovú agendu, preveriť agendu a spracovanú inou osobou či zastupovať klienta v prípade možnej kontroly. Poskytuje sa daňová optimalizácia a strategické daňové plánovanie, daňová previerka účtov a záznamov, spracovanie alebo overenie daňových priznaní pre všetky druhy daní, pomoc zahraničným pracovníkom pri ich daňovej registrácii a pod. Daňové poradenstvo v Bratislave obsahuje zostavenie daňových priznaní k rôznym typom daní včas a predovšetkým správne, poskytujú odborné konzultácie a vypracovávajú stanoviská k daňovým problémom klienta a taktiež sú nápomocní pri plánovaní daní. Daňové poradenstvo v Bratislave predovšetkým pomáha klientom. Môže zastupovať klienta v daňových konaniach, ako už bolo spomenuté, v rámci daňovej kontroly alebo pred daňovými orgánmi. Pokiaľ potrebujete využiť služby daňového poradenstva v Bratislave, sú pre vás plne k dispozícií kedykoľvek, nie len v daňovom poradenstve ale taktiež vám môžu pomôcť pri podvojnom účtovníctve alebo pri zakladaní s.r.o.. Jednoducho vám pomôžu vo všetkých smeroch, ktoré potrebujete a hlavne, ušetria váš čas. Na daňového poradcu sa vo väčšine prípadov obracajú firmy, ak pripravujú určitú neštandardnú transakciu, s ktorou nemajú skúsenosti, alebo aj pri výpočtoch dane z príjmov právnických osôb na konci roka. Práve pri druhej spomenutej možnosti, môže byť poradca nápomocný. Avšak treba si uvedomiť, že cena daňového poradcu nie je lacná, pretože daňový poradca musí absolvovať niekoľkoročnú prípravu. Aj napriek získania licencie sa musí neustále vzdelávať. Väčšinou sa cena daňového poradenstva odvíja od počtu hodín.