info@elektronikshop.sk

elektronikshop.sk MAGAZÍN

Pozrime sa na čo nám slúži stykač

Pod stýkačom si teda môžeme predstaviť spínač a pri ňom je jedna spínacia poloha charakteristická svojou nestálosťou. Pod touto polohou si vo väčšine prípadov môžeme predstaviť spravidla polohu zapnutia. Pohyblivá časť príslušného spínacieho zariadenia stýkača musí byť držaná ťahom elektromagnetu práve v tejto polohe. Elektromagnetický stykač je teda možné v praxi ovládať i na diaľku a tento úkon je možné najčastejšie realizovať vďaka tlačidlu. Vybavenie tlačidlom však nie je jediným variantom a jeho funkciu teda môže nahrádzať časové relé, koncový vypínač alebo tiež nainštalovaný termostat. Z konštrukčného hľadiska pozostáva toto zariadenie z kontaktov hlavného prúdového odporu, pomocných kontaktov, pohonu, izolačných častí a deionizačnej mriežky. Stýkač je v praxi navyše vybavený tepelnou ochranou a jej význam je viditeľný najmä v procese istenia motorov.

Stýkač a jeho jednotlivé varianty 

Elektromagnetický stykač

Stykač pre motory s vysokým výkonom

Štandardom by teda mala byť hlavne pri motoroch, ktoré sú vystavené dlhotrvajúcemu preťaženiu. Samozrejmosťou býva v takýchto podmienkach skrat a na ochranu pred takouto neželanou situáciou dokonale poslúžia poistky. Samy o sebe však nemajú ochranu proti skratu. Pohyblivá časť spínacieho mechanického stýkača musí byť v zopnutej polohe držaná ťahom elektromagnetu. Pokiaľ teda dôjde k odpojeniu elektromagnetu, tak stýkač okamžite prechádza do základnej, teda rozopnutej polohy. Praktické využitie elektromagnetického stýkača je najmä v podmienkach častého spínania motorov a príkladom sú vyhrievacie telesá, mechanické prevody, rozbehové zariadenia a mnohé iné. Pozrime sa však na delenie tohto zariadenia a základným je práve to podľa použitého ovládacieho napätia. V rámci neho poznáme jednosmerný, striedavý a univerzálny variant. Jednosmerný variant je charakteristický najmä vyššou hlučnosťou a tá sa pohybuje na hranici 50dB. Jeho použitie v rozvádzači na chodbe bytového domu teda môžeme s určitosťou označiť za nevhodné, keďže jeho prevádzka bude celkom určite rušiť majiteľov okolitých bytov. Ďalším variantom je jednosmerný a jeho prevádzka je teda pre ľudské ucho oveľa prijateľnejšia. Akonáhle však dôjde k prepnutiu kontaktov, tak z jeho útrob sa ozve jasné cvaknutie a tento hoci len občasný zvuk je možné odstrániť použitím inštalačného relé. Iným rozdelením je to podľa vyhotovenia a pri ňom rozlišujeme vzduchový a olejový variant. Podľa počtu pólov rozlišujeme ešte jednopólový a niekoľko pólový variant. Pre viac informácií kliknite na internetovú stránku http://www.legrand.sk/.