info@elektronikshop.sk

elektronikshop.sk MAGAZÍN

Pokládka plávajúcej podlahy jednoducho, rýchlo, kvalitne a pekne

Pokládka plávajúcej podlahy patrí k plánovaným rekonštrukčným prácam v dome alebo v byte. Obvykle sa vykonáva na záver, po ukončení všetkých prác, vrátane maľovania, aby sa nepoškodila. Pokládka plávajúcej podlahy sa vykonáva po odstránení všetkých nečistôt, po vyrovnaní celého povrchu, na ktorý sa bude podlaha ukladať. Práve na tento účel sa používa nivelizácia podlahy. Je to vyrovnanie podlahy prostredníctvom nivelizačného náteru. Rieši sa do výšky určitej výšky podľa návodu na použitie, ak by jeden náter podlahu nevyrovnal dostatočne, je potrebné použiť ďalší náter. Následne je možné na čistú, suchú a rovnú podlahu riešiť samotnú pokládku. Na súčasnom trhu sú rôzne druhy materiálov plávajúcich podláh – drevená, laminátová, vinylová a podobne. Každá má svoje pozitíva, či negatíva. Prečítajte si o nich.

Spôsob pokládky plávajúcej dlažby

Cenovo výhodná pokládka plávajúcej podlahy
Cena pokládka plávajúcej podlahy závisí od mnohých faktorov

Niektorá podlaha má pozitíva vyplývajúce z dobrej ceny, iné sú odolné voči oterom, vode, majú pozitívum v tvrdosti a podobne. Pokládka plávajúcej podlahy sa vykonáva v niekoľkých krokoch. Je potrebné ich dodržať, aby celkové dielo bolo urobené dobre a kvalitne. V prvom rade po výbere a zakúpení podlahy  je potrebné ju rozbaliť a uložiť na miesto, kde má byť položená a na tomto mieste ju nechať oddychovať minimálne 48 hodín. Teplota by nemala byť nižšia ako 18 °C. Podklad, na ktorý sa bude podlaha ukladať musí byť čistý, suchý, rovný, bezprašný. Na podlahu sa ukladá najprv izolácia, ktorá sa líši podľa druhu materiálu, z ktorého je podlaha vyrobená. Následne je potrebné podlahu presne vymerať, určiť z ktorej strany sa bude ukladať, pozorne si prezrieť jednotlivé dosky, nakoľko niektorá podlaha obsahuje identické kúsky, aby sa neopakovali za sebou. Po tomto kroku je možné ju ukladať. Je doporučená vzdialenosť ukladania podlahy od steny a to 10 – 15 mm. Dosky je potrebné narezať tak aby sa celé časti striedali a aby boli v rovnakej vzdialenosti. Dosky sa do seba zacvakávajú, po zacvaknutí sa uzamknú. Pokládka plávajúcej podlahy by mala byť odbornou činnosťou odborných pracovníkov. Takto bude celá podlaha uložená pekne, vyrezané dierky okolo rúrok radiátorov, vyrezané časti okolo zárubní a podobne. Na koniec už len inštalujú lišty a celá práca bude ukončená. Viac informácií získate na nasledujúcej internetovej stránke: https://www.majster-podlahar.sk.