info@elektronikshop.sk

elektronikshop.sk MAGAZÍN

Murár v Bratislave – odborník na stavebné práce v Západoslovenskom kraji

Murárske remeslo je jedno z najstarších vôbec. V minulosti murári chodili ďaleko za prácou aby sa uživili. Svoje skúsenosti a poznatky si posúvali z generácie na generáciu. Aj keď to tak možno na prvý pohľad nevyzerá, je to veľmi precízna práca. Ak ste sa rozhodli stavať či rekonštruovať, prvý odborník ktoré služby určite budete potrebovať je murár Bratislava. Pred tým, ako samotnú rekonštrukciu či zameranie základov začnete, je potrebné  vybavenie požadovaných dokumentov. V opačnom prípade vám hrozia sankcie zo strany stavebného úradu. Na stavbu domu budete potrebovať stavebné povolenie, na rekonštrukciu v prípade bytu ohlásenie. Ak sú všetky potrebné dokumenty na kope, môžete volať  prvého odborníka, ktorým je murar Bratislava.

Práca a pôsobnosť murára Bratislava

Cenovo dostupný murar Bratislava
Cenník prác murára v Bratislave

Špecializáciou murára Bratislava je murovanie, teda spájanie stavebných materiálov pomocou malty. Stavebným materiálom môžu byť  napríklad tehly, tvárnice či iné. Prácu murára Bratislava využijete či už potrebujete postaviť dom, rekonštruovať, pristaviť miestnosti, vymúrať komín na krb v už jestvujúcom dome, pristaviť podkrovie spolu s jednotlivými priečkami, postaviť garáž, murovaný plot a podobne. Títo šikovní pracovníci zabezpečia akúkoľvek výstavbu. Ceny sú rôzne. Vyčíslujú sa podľa vymúraných m2 podľa aktuálneho cenníka. Dĺžka prác závisí od veľkosti murovanej plochy. jednoduchú stenu zvládne murár za niekoľko hodín, postaviť nový dom potrvá približne 3 – 4 mesiace. Priemerný murár za deň uloží 200 – 500 tehál. Závisí od zložitosti práce.

Murárske práce vo vlastnej réžii? V žiadnom prípade!

Rozmýšľate, že prácu murára nahradíte tou svojou? Že na internete ste prečítali návod ako na to? Ako namiešať maltu, aký stavebný materiál zabezpečiť, či ako urobiť preklad? Nuž nie je to také jednoduché. Murár Bratislava je odborník, ktorý nielen že má odborné vzdelanie vo svojej profesii, vie čítať projektovú dokumentáciu, vie aký druh stavebného materiálu použiť, vie ako ho správne ukladať a vymerať aby postavená stena bola „previazaná“, rovná a stabilná. Ak sa chystáte stavať či rekonštruovať, určite využite odbornú pomoc tohto profesionála a určite nebudete ľutovať. Pre viac informácií navštívte nasledujúcu internetovú  stránku a požiadajte o vypracovanie cenovej ponuky: https://www.mojmurar.sk/.