info@elektronikshop.sk

elektronikshop.sk MAGAZÍN

Hľadáte spoľahlivého geodeta? Geodet Bratislava je tou správnou voľbou

S geodetmi sa na dennej báze nestretávame a tak mnoho ľudí nevie, čo presne zahŕňa práca geodeta a s akými požiadavkami by sa naňho mali obrátiť. Náplňou práce geodeta je niekoľko činností, ktoré sa vykonávajú ako v teréne, tak aj v kancelárii. Úlohou geodeta je meranie a určovanie polôh a rozmerov pozemkov, budov či rôznych trás. Tieto údaje sú ďalej spracované a na základe nich sa vypracovávajú plány pre výstavby budov, delia sa pozemky, stavajú sa ploty na hraniciach pozemkov a podobne. Geodet Bratislava je jedným zo skúsených a spoľahlivých profesionálov, ktorý sa postará o všetky geodetické práce potrebné pri výstavbe či pri určovaní a rozdeľovaní pozemkov.

Úloha geodeta pri výstavbe rodinného domu

Odborný geodet Bratislava
Cenovo dostupné služby geodeta v Bratislava pre každého

Rozhodli ste sa pre výstavbu nového rodinného domu? Pred samotnou realizáciou výstavby je potrebné venovať pozornosť tomu, aby ste mali vybavené všetky potrebné administratívne záležitosti. Pred výstavbou je potrebné požiadať o stavebné povolenie, ku ktorému sa dokladá aj geodetická dokumentácia, ktorú pre vás môže pripraviť Geodet Bratislava. Taktiež je potrebné vypracovanie projektovej dokumentácie stavby, ktorá sa bez služieb geodeta nezaobíde. Pre zhotovenie projektovej dokumentácie stavby projektant potrebuje informácie o teréne pozemku, na ktorom bude stavba umiestnená a taktiež informácie o polohopisných prvkoch. Až po tom, ako projektant dostane tieto informácie, ktoré mu poskytne geodet Bratislava, bude možné vypracovať projektovú dokumentáciu stavby.

Určenie hraníc pozemku

Jednou zo služieb, ktoré geodet Bratislava ponúka, je presné určovanie hraníc pozemku. Hranice pozemku je potrebné zistiť napríklad pri výstavbe novej nehnuteľnosti na pozemku, ktorého hranice nie sú jasne označené, taktiež pri kúpe pozemku, ktorého hranice nie vám predajcom nie sú riadne predstavené alebo pri delení či zlučovaní pozemkov. Ak napríklad plánujete výstavbu plotu v okolí vášho pozemku, vhodné bude, ak si pred samotnou realizáciou prác objednáte služby geodeta Bratislava, ktorý vám jasne označí, kde sú hranice vášho pozemku, na ktorých by ste svoj plot mali postaviť. V prípade, že by ste plot postavili na častiach územia, ktoré už nie sú súčasťou vášho pozemku, mohlo by dôjsť k vzniku komplikácií, ako napríklad ku sporom s majiteľmi susediacich pozemkov. Pre objednanie služieb geodeta Bratislava navštívte webovú stránku https://www.dobra-stavba.sk/.