info@elektronikshop.sk

elektronikshop.sk MAGAZÍN

GDPR a živnostník – aké sú jeho povinnosti?

Ochrana osobných údajov je v posledných rokoch veľmi diskutovanou témou. Osobné údaje sú totiž niečo, čo slúži na identifikáciu osoby, sú špecifické pre každého jedného z nás a preto sa stávajú citlivými. Ich ochrana patrí k základným ľudským právam. Osobné údaje jednotlivca sa dajú veľmi ľahko zneužiť. Na zabránenie takémuto skutku Európska únia vydala v roku 2016 nariadenie, ktoré sa vzťahuje práve na túto oblasť. Ide o takzvané GDPR. Platí však GDPR zivnostnik? Prečítajte si ako súvisí GDPR so živnostníkmi a aké sú ich povinnosti. Je potrebné si najprv ujasniť, koho a prečo sa GDPR týka. Ide v podstate o povinnosť jednotlivých subjektov vypracovať podrobnú dokumentáciu GDPR v súlade s týmto nariadením a uviesť v nej, ako daná firma či subjekt pracuje s citlivými dátami.

GDPR, živnostník a firma

GDPR zivnostnik má svoje zásady
Firma a živnostník gdpr

Týka sa teda každého, kto citlivé dáta prijíma, spracúva a uchováva. Ide napríklad o firmu, ktorá má svojich zamestnancov, dodávateľov, odberateľov a podobne. Od všetkých týchto ľudí i subjektov prijíma citlivé údaje a je potrebné zabezpečiť, aby neboli nejakým spôsobom zneužité. GDPR a živnostník takisto spolu súvisia. I keď mnohí živnostníci a malé firmy túto skutočnosť vedome či nevedome prehliadajú, aj oni musia mať vypracovanú dokumentáciu. Ide totiž o to, že aj oni disponujú citlivými údajmi. Majú predsa svojich dodávateľov, zamestnancov a zákazníkov. Takisto niektoré z týchto firiem využívajú kamerové systémy a záznamy z nich, ktoré takisto podliehajú GDPR nariadeniu. Navyše si musia určiť osobu, ktorá bude zodpovedná za spracovanie osobných údajov a dodržiavanie tohto nariadenia v rámci firmy.

Obráťte sa na profesionálov

Ak ste živnostník a GDPR nariadenie vám nič nehovorí, buďte bez obáv. Existujú totiž firmy, ktoré sa na vypracovanie takejto dokumentácie špecializujú a radi vám pomôžu. Vďaka spolupráci s podobnou firmou sa vyhnete sankciám, ktoré by ste v prípade nevypracovanej dokumentácie mohli dostať. Daná firma najprv vykoná audit. Týkať sa bude všetkého, čo je možné zahrnúť do dokumentácie. Následne vypracuje potrebné dokumenty a implementuje ich. Čo sa týka ceny za poskytnuté služby, sú veľmi individuálne. Ak však nechcete zostať nepríjemne prekvapený, na cenu sa opýtajte vopred. Máte záujem o vypracovanie GDPR pre živnostníka? V tom prípade kliknite na webovú stránku https://gdpr-data.sk/.