info@elektronikshop.sk

elektronikshop.sk MAGAZÍN

Finančné produkty spoločností

V mobile každého z nás sa nachádza niekoľko mobilných aplikácii. Vzhľadom na to, že oblasť informačno-komunikačných technológii neustále napreduje, sa tento fakt stáva úplne prirodzeným. Ešte pred pár rokmi sa mobilným zariadením, ktorý umožňoval takúto funkciu, pýšil len málokto. Dnes sa však aplikácie sťahujú a inštalujú jedna radosť! Aj keď aplikácii zaoberajúcimi sa finančnou problematikou je mnoho, prednedávnom uzrela svetlo sveta jedna špeciálna. Viacerí sa zhodli na tom, že ak má používateľ záujem nainštalovať si do svojho mobilného zariadenia aplikáciu zaoberajúcu sa finančníctvom, na výber má z neskutočného množstva možností. Tento fakt však robí prehľad v aplikáciách s finančnou problematikou neprehľadnými. Preto sa skupina vývojárov rozhodla, že prinesie aplikáciu, ktorá sa bude venovať len určitej špecifickej časti finančného trhu. Zmobilizovali všetky svoje sily a vrhli sa na návrh a tvorbu aplikácie, ktorá sa bude zaoberať poskytovaním poistných produktov. Hlavným cieľom teda bolo priniesť používateľovi aplikáciu, ktorá mu okrem všeobecných informácii o poistení prinesie aj zoznam tých spoločností, ktoré sa poistením zaoberajú. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt financeAplikácia sa skladá z viacerých častí. V prvej časti nájde klient stručnú históriu oblasti poistného trhu. Táto časť obsahuje napríklad informácie o tom, kedy sa po prvý krát slovo poistenie objavilo, čo vlastne znamená, jeho modifikácie v rozličných svetových jazykoch a podobne. V druhej časti používateľ nájde aktuálne informácie o tom, čo sa momentálne v oblasti poisťovníctva deje. Nájde tu informácie nielen z miestneho poistného trhu, ale aj zaujímavosti z celého sveta. Vďaka aplikácii je teda veľmi jednoduché získať prehľad o tom, aký nový poistný produkt vyšiel napríklad v Austrálii alebo v Amerike! Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt financePoslednou časťou je tá, v ktorej používateľ získa okamžitý prehľad o aktuálne dostupných poistných produktoch na našom území. Po zadaní požadovaných parametrov (napríklad o aký typ poistenia má záujem) mu daná aplikácia vygeneruje zoznam spoločností, ktoré požadované poistenie ponúkajú. Po podrobnejšom zobrazení poistenia klient získa základné informácie o podmienkach jeho poskytnutia. Tvorcovia aplikácie však nezabudli ani na to, že aj keď klienti získajú prehľad o tom, kde a za akých podmienok poistenie získajú, nemusia si byť stopercentne istí o tom, či je pre nich naozaj výhodné. Preto klienti nájdu v aplikácii menný zoznam tých, ktorí používateľovi napomôžu získať čo najvýhodnejší produkt. Zoznam obsahuje názvy a základné informácie o poradcovských a sprostredkovateľských spoločnostiach orientujúcich sa na oblasť poistenia. Medzi takýmito subjektmi sa nachádza aj spoločnosť Winners Group. Winners Group patrí medzi jedného z popredných sprostredkovateľov poistenia na finančnom trhu. Rovnako používateľ nájde aj kontaktné údaje spoločnosti winners group a jej aktuálnu internetovú stránku.