info@elektronikshop.sk

elektronikshop.sk MAGAZÍN

Elektromotory jako nedílná součást hybridního pohonu

Každý ví o tom, že doprava je často krát náročná. Jedná se tak o dopravu, díky které se potřebujeme dostat z bodu A do bodu B, ale také o přepravu zboží, zásilek nebo jiných důležitých věcí. A o tom, že doprava je často krát finančně nákladná asi netřeba mluvit. Proto se v automobilovém průmyslu začínají stále častěji objevovat řešení, které s sebou přinášejí novodobé řešení. Jedním z takových řešení je i hybridní pohon, jehož neoodeliteľnou součástí jsou i elektromotory. Hybridní pohon se nejčastěji spojuje s dopravními prostředky. Představuje jakousi kombinaci několika zdrojů energie pro pohon. S takovým pohonem se nejčastěji setkáváme v silniční a železniční dopravě. Auto, které má hybridní pohon lze označit i za vozidlo, které na to, aby se dalo do pohybu musí využít více než jeden zdroj energie.

Co to vlastně hybridní pohon je a jaké jsou jeho nejčastější druhy?

Elektromotory pro váš byznys

Nejčastější druhy elektromotorů

Hybridní pohony lze rozdělit do několika kategorií, přičemž nejčastěji se dělí podle toho, jaké zařízení hybridní automobil obsahuje. Mezi základní hybridní pohony patří:

– kombinace spalovacího motoru, elektromotoru a akumulátoru,

– kombinace spalovacího motoru, elektromotoru a externího proudu elektrické energie (využívá se v případě trolejí),

– kombinace spalovacího motoru se setrvačníkem,

– kombinace lidské síly a elektromotoru,

– kombinace plynové turbíny s generátorem, elektromotorem a akumulátorem

S těmito kombinacemi se setkáváme nejčastěji. Je však třeba brát na vědomí to, že se neustále testují a na trhu objevují i ​​nové kombinace.

Kromě toho se hybridní pohon používá také v případě automobilů. Záleží však na tom, jaký sériový hybridní pohon daný automobilu obsahuje. Na základě toho je lze rozdělit do následujících kategorií:

– mild hybrid (jedná se o automobily, které využívají výhradně spalovací motor. V tomto případě elektrický pohon představuje jen jakýsi doplněk zařízení),

– plný hybrid (skládá se ze dvou částí – z elektromotoru a ze spalovacího motoru, přičemž obě částí lze použít najednou nebo samostatně),

– plug-in hybrid (představuje kombinaci elektromotoru a spalovacího motoru, které lze dobít i elektřinou, přímo ze zásuvky).

Elektromotorem a automobilový průmysl

Bez elektromotoru by automobilový průmysl fungoval jen těžko. A totéž platí i o více zařízeních. Ak i vy hledáte elektromotory ve vysoké kvalitě za příznivé ceny, navštivte www.elektro-motor.cz, kde najdete všechny potřebné informace.