info@elektronikshop.sk

elektronikshop.sk MAGAZÍN

Dotácia na fotovoltaiku- rýchlo a jednoducho

Byť ekologický je v súčasnosti veľkým trendom. Ekologickými sa stávajú nielen veľké korporácie, ale aj jednotlivé domácnosti. Nejedná sa len o separovanie odpadu, ale aj o výrobu elektrickej energie. Veľkého pomocníka pri výrobe vlastnej elektrickej energie predstavuje fotovoltaický systém, ktorý využíva energiu zo slnka a následne ju premieňa na elektriku. Vďaka fotovoltaickému článku sa domácnosť môže stať samostatnou, sebestačnou a do pozície distribútora elektrickej energie dokáže postaviť seba. Alternatívne zdroje výroby elektrickej energie sa tešia veľkej popularite a podpore najmä zo strán jednotlivých krajín. Dotácia na fotovoltaiku je poskytovaná zo štátu a jej hlavným cieľom je zdieľať značnú časť nákladov potrebných na výstavbu tohto systému spolu s domácnosťou. Aj keď dotacia na fotovoltaiku už bola poskytnutá veľkému množstvu domácnosti, ešte stále veľa ľudí vôbec netuší, čo to fotovolatický systém vlastne je a aké sú jeho výhody. Problematické je aj zhromažďovanie aktuálnych informácii. Z toho dôvodu sa jedna spoločnosť rozhodla vytvoriť vlastnú firemnú aplikáciu, ktorá sa bude venovať práve tejto problematike. Daná aplikácia sa však nezameriava len na fotovoltaický systém, ale aj na ostatné, ekologické typy získavania elektrickej energie či vykurovania domácností. Aplikácia je voľne dostupná pre operačný systém IOS a Android a jej hlavným cieľom je uľahčiť jej používateľovi orientáciu v tejto problematike a rovnako tiež priniesť čerstvé informácie o tom, čo sa momentálne v oblasti týchto zariadení deje. Výhodou tejto aplikácie je aj to, že je bezplatná. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt fotovoltaicPo nainštalovaní sa používateľ musí do aplikácie zaregistrovať a vytvoriť si svoje vlastné konto. Musí si tiež vytvoriť štvormiestne číslo PIN, na základe ktorého sa bude do aplikácie opätovne prihlasovať. Po prihlásení do aplikácie sa používateľovi zobrazia viaceré položky. Prvá z nich sa zameriava na podrobné vysvetlenie a opis novodobých ekologických zariadení pre domácností. Nájdeme tu opísané napríklad tepelné čerpadlá, slnečné kolektory či fotovoltaické systémy. Po otvorení ďalšej záložky v aplikácii sa používateľovi naskytne podrobný opis všeobecných podmienok, ktoré musia byť splnené, aby bola dotácia na fotovoltaiku poskytnutá. V poslednej časti sa používateľovi po otvorení zobrazia aktuálne termíny kôl, kedy je možné tieto dotácie získať. V tejto časti tiež používateľ nájde podrobné podmienky, podľa ktorých sa kolo vyhlasuje a to, na akú oblasť a typ zariadenia je toto kolo vyhlásené. Rovnako sú v tejto časti uvedené aj informácie o tom, kedy budú vyhlásené ďalšie dodatočné kolá.

Táto aplikácia je nápomocná najmä pre tých, ktorý sa s myšlienkou získania dotácie pohrávajú ale nevedia, čo všetko je potrebné pre jej udelenie. Používateľ teda nemusí prehľadávať jednotlivé internetové stránky samostatne a zhromažďovať si informácie sám, všetko potrebné zistí po prihlásení sa do tejto aplikácie.