info@elektronikshop.sk

elektronikshop.sk MAGAZÍN

Zváracia technika

Typov zváracích elektród je viacero

Zvaracie elektrody a ich význam

Nejeden domáci majster už určite skúmal aké typy zváracích elektród existujú, ktoré sú na čo vhodné a aký typ zváračky si zabezpečiť na domáce zváranie v pracovnej dielni. Či už to je zváračka invertorová alebo transformátorová. Existuje aj mnoho zváracích metód, kde sa používajú celkom špeciálne zváračky alebo zváracie elektródy. V tejto časti sa budete venovať základným dvom typov zváracích elektród a to sú rutilové a bazické zváracie elektródy. Rôzni špecialisti a profesionálni zvárači by vedeli rozprávať o rôznych špeciálnych tapoch zváracích elektród. Tie už sú však využívané na iné materiály, ktoré sa pomocou rutilových alebo bazických elektród nedajú pozvárať. Takéto materiály sú napríklad hliník, oceľ alebo dokonca meď.