info@elektronikshop.sk

elektronikshop.sk MAGAZÍN

Aké sú základné znaky nízkoenergetických domov?

Trendom v dnešnej výstavbe rodinných domov sú nízkoenergetické domy. Nejde len o moderný trend, stavajú sa už niekoľko rokov. Nízkoenergetické domy majú svoj veľký význam z pohľadu úspory energie a preto majú budúcnosť. Úsporou energií je možné dosiahnuť podstatné zníženie prevádzkových nákladov na dom. Využívaním pasívnych a obnoviteľných zdrojov energie zároveň znížite závislosť na externých dodávateľoch energií.  Okrem toho má výstavba takýchto rodinných domov veľký zmysel aj z ekologického hľadiska, pretože nízkoenergetické domy využívajú slnečnú energiu ako hlavný zdroj vykurovania. Najzásadnejší rozdiel medzi výstavbou nízkoenergetických domov a bežných murovaných domov je v spotrebe energie. V  tradičných murovaných domoch je spotreba tepla pri bežnej prevádzke približne o tri štvrtiny väčšia ako pri nízkoenergetických domoch.

Aké sú rozdiely medzi výstavbou nízkoenergetických domov a bežnými stavbami?

Generačné nízkoenergetické domy

Zástavba nízkoenergetických domov

Na to, aby bolo dosiahnuté zníženie prevádzkových nákladov musí nízkoenergetický dom spĺňať isté predpoklady. Patrí medzi ne jednoduchý tvar domu bez zbytočných výstupkov, kvalitná tepelná izolácia, rekuperácia, využívanie obnoviteľných zdrojov energie a iné…. Treba si dať obzvlášť záležať na kvalitnej tepelnej izolácii, vďaka ktorej nie je v chladnom období nutné vykurovať dom a naopak v letnom období nie je potrebná klimatizácia, preto teplota vo vnútri domu zostáva príjemná.  Aj správnou orientáciou domu na svetové strany sa dá ovplyvniť energetická ziskovosť domu. Ak sú bytové priestory najmä presklené plochy orientované na juh, či juhozápad, dokážu získať viac tepla zo slnečnej energie. Aj materiál použitý na výstavbu nízkoenergetického domu musí spĺňať isté technologické požiadavky. Z ekologického hľadiska sa samozrejme preferujú obnoviteľné stavebné materiály, ktoré sú dostupné, nezaťažujú životné prostredie a vytvárajú zdravú klímu v interiéri domu.

Na výstavbu nízkoenergetických domov sa najčastejšie používa drevo

Je to logické, nakoľko ide o ideálny konštrukčný stavebný materiál, ktorý pochádza z obnoviteľných zdrojov, je ľahko dostupné, má výborné tepelnoizolačné vlastnosti. Navyše je plne recyklovateľné a nepoškodzuje životné prostredie.  Drevo teda spĺňa všetky podmienky na kvalitnú realizáciu výstavby nízkoenergetického domu. Moderné drevodomy sú v západných krajinách mimoriadne rozšírené, ale aj v našich končinách sa stávajú obľúbené. Výstavba takéto typu domu si vyžaduje dôsledný postup pri príprave projektu. V porovnaní s nízkoenergetickým domom je ešte úspornejší takzvaný pasívny dom. O tom, ako sa dajú dosiahnuť čo najväčšie úspory energie sa môžete dočítať v stavebnom magazíne https://odzakladov.sk.