info@linkbuilding-seo.sk 0915 221 750

elektronikshop.sk MAGAZÍN

SEO optimalizácia

V súvislosti so SEO optimalizáciou vzniklo veľké množstvo analytických nástrojov, ktoré sa venujú hodnoteniu webových stránok práve z hľadiska SEO optimalizácie. Medzi tieto môžeme zaradiť celosvetovo známy analytický nástroj Majestic SEO, ktorý poskytuje veľké množstvo užitočných informácií v podobe ukazovateľov. Medzi tieto ukazovatele je možné zaradiť napríklad Trust Flow, ktorý hovorí o dôveryhodnosti webovej stránky ako takej, ako aj ukazovateľ Referring  Domains, ktorý hovorí o počte domén, ktoré odkazujú na analyzovanú webovú stránku. Tento nástroj umožňuje aj rôzne grafické výstupy v podobe mapy, tabuľky, zoznamu alebo grafu. Človek tu dokonca nájde, z akého mesta, resp. časti sveta pochádza konkrétny odkaz a podobne. Okrem pozitívnych informácií umožňuje Majestic SEO nájsť aj nedostatky, napríklad, keď sa medzi kľúčovými slovami, cez ktoré na váš web odkazujú iné webové stránky nachádzajú nadávky alebo čínske znaky. Majestic a seo optimalizacia sú dva neoddeliteľné pojmy. Ďalším takýmto nástrojom je napríklad MOZ, resp. Open Site Explorer, ktorý taktiež ponúka široké spektrum ukazovateľov. Spomenúť treba určite Domain Authority, ktorý hovorí o vierohodnosti webovej stránky ako celku, ale aj Page Authority, ktorý hovorí o autorite konkrétnej podstránky webu. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt seo optimizationDôležitým ukazovateľom je aj Spam Score, ktorý ukazuje pravdepodobnosť penalizácie zo strany fulltextových vyhľadávačov. Ďalším nástrojom, resp. aplikáciou z oblasti SEO optimalizácie je Pingdom, ktorý meria okrem iného rýchlosť načítania webovej stránky, ktorá má na pozície taktiež vplyv. V súvislosti so SEO optimalizáciu stále vzniká veľké množstvo nástrojov a aplikácií, napríklad na SEO audit. Nedávno sa jedna skupina programátorov rozhodla dať dokopy unikátny projekt, ktorého výstupom by bola aplikácia na meranie unikátnosti článku. Podstata je jednoduchá. Dáte do nástroja text z vašej webovej stránky a ten vám povie, či je tento text unikátny, alebo sa jeho časť nachádza aj na inej webovej stránke. Výstupom má byť taktiež to, či je text dostatočne optimalizovaný pre SEO. Tento nástroj by mohol pomôcť veľkému množstvu webových stránok, pretože len málo ľudí vie, že unikátnosť obsahu na webovej stránke hrá dôležitú rolu. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt seo optimizationTvorba tejto aplikácie, resp. webovej stránky je v procese, konkrétne vo fáze testovania, či je aplikácia schopná porovnať text s celým internetom. Zatiaľ to vyzerá nádejne, no stále je otázne, či sa to podarí a či sa pridá aj časť, ktorá poskytne výsledok v podobe dostatočnej prispôsobenosti obsahu pre SEO optimalizáciu. Určite tomuto projektu podporujúcemu SEO optimalizáciu treba držať palce, pretože by mnohým pomohol. Taktiež je otázne, s čím nadšený kreativci ešte prídu, pretože pri SEO optimalizácií sú možnosti takmer neobmedzené. Navyše, táto aplikácia by mala byť bezplatná, čiže si ňou vie pomôcť aj SEO amatér.