Fialková 12, 900 42, Dunajská Lužná peter.murin@azet.sk 0903 55 55 21

Software & Applications Magazine

Finančné služby

Appka na finančné služby

Neexistuje deň, kedy by sme dokázali fungovať bez nášho mobilného telefónu. Rovnako neexistuje deň, kedy by sme si na ňom neotvorili nejakú mobilnú aplikáciu. Mobilné aplikácie sú v súčasnosti v kurze – umožňujú používateľovi nájsť všetko to, čo potrebuje pod „jednou strechou“. Zhromažďujú nielen všetky potrebné informácie, ale rovnako vďaka nim dokáže človek udržať určité veci pod kontrolou. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt application mobileA tento fakt platí najmä v prípade finančných prostriedkov. Peniaze predstavujú tú časť, ktorú chce mať každý z nás neustále pod kontrolou. Práve pre túto činnosť boli vytvorené mobilné aplikácie zamerané na oblasť financií. Ich počet by sme ťažko spočítali na prstoch jednej ruky a každým dňom prichádzajú na svet rozličné nové. Prednedávnom však uzrela svetlo sveta aplikácia, od ktorej sa očakáva, že pre jej používateľa bude naozaj prínosom z viacerých hľadísk. Aj keď je táto aplikácia z oblasti financií, nie je v jej náplni kontrolovať finančný stav alebo konto jej používateľa. Zameriava sa finančné produkty, ktoré v prípade núdze môže jej používateľ získať. Po nainštalovaní aplikácie (ktorá je mimochodom určená pre operačný systém Android a IOS) sa používateľ musí do aplikácie prihlásiť pomocou mailovej adresy a vytvorenia šesťmiestneho PIN kódu. Tieto údaje bude zadávať pri opätovnom vstupe do aplikácie. Hlavným cieľom aplikácie je jej používateľovi uľahčiť a sprístupniť všetky novinky z ponuky produktov finančných spoločností bez toho, aby musel behať do  bánk alebo poisťovní osobitne. Aplikácia sa skladá z viacerých častí. Pri otvorení prvej časti sa používateľovi zobrazí menný zoznam poskytovateľov finančných produktov. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt application mobileV tomto zozname nájdeme napríklad aj spoločnosť Winners Group. Spoločnosť Winners Group však na finančnom trhu nevystupuje ako poskytovateľ týchto produktov, ale ako finančný poradca a sprostredkovateľ. To znamená, že zamestnanci spoločnosti winners group len pomáhajú svojim klientom v nájdení toho pravého finančného produktu a pri jeho optimálnom nastavení. Z toho vyplýva, že v tomto zozname používateľ nenájde len samotné finančné inštitúcie ale aj mená tých, ktorí klientom pomáhajú pri hľadaní finančných produktov. V druhej časti sa používateľovi zobrazí zoznam aktuálnych finančných produktov, ktoré trh ponúka. Po otvorení konkrétneho produktu má používateľ možnosť získať aj informácie o tom, aké sú podmienky jeho získania a meno tej finančnej inštitúcie, ktorá tento produkt poskytuje. Vzhľadom na to, že v ponuke je viacero druhov finančných produktov, tvorcovia aplikácie vytvorili aj možnosť filtrovania ponúk. Používateľ teda sám zadá, o aký konkrétny finančný produkt má záujem a rovnako tiež zadá aj podmienky, ktoré je ochotný splniť na ceste za jeho získaním.

Táto aplikácia je vhodná najmä pre tých, ktorí majú v pláne si určitý finančný produkt zaobstarať. Rovnako ju tiež používajú aj finanční odborníci, ktorí si vďaka nej dokážu udržať prehľad o tom, čo finančný trh ponúka a vedia tiež aj o zmenách, ktoré na ňom každý deň prebiehajú.

 

Aplikácia na finančné služby

V mobile každého z nás sa nachádza niekoľko mobilných aplikácii. Vzhľadom na to, že oblasť informačno-komunikačných technológii neustále napreduje, sa tento fakt stáva úplne prirodzeným. Ešte pred pár rokmi sa mobilným zariadením, ktorý umožňoval takúto funkciu, pýšil len málokto. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt financeDnes sa však aplikácie sťahujú a inštalujú jedna radosť! Aj keď aplikácii zaoberajúcimi sa finančnou problematikou je mnoho, prednedávnom uzrela svetlo sveta jedna špeciálna. Viacerí sa zhodli na tom, že ak má používateľ záujem nainštalovať si do svojho mobilného zariadenia aplikáciu zaoberajúcu sa finančníctvom, na výber má z neskutočného množstva možností. Tento fakt však robí prehľad v aplikáciách s finančnou problematikou neprehľadnými. Preto sa skupina vývojárov rozhodla, že prinesie aplikáciu, ktorá sa bude venovať len určitej špecifickej časti finančného trhu. Zmobilizovali všetky svoje sily a vrhli sa na návrh a tvorbu aplikácie, ktorá sa bude zaoberať poskytovaním poistných produktov. Hlavným cieľom teda bolo priniesť používateľovi aplikáciu, ktorá mu okrem všeobecných informácii o poistení prinesie aj zoznam tých spoločností, ktoré sa poistením zaoberajú. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt financeAplikácia sa skladá z viacerých častí. V prvej časti nájde klient stručnú históriu oblasti poistného trhu. Táto časť obsahuje napríklad informácie o tom, kedy sa po prvý krát slovo poistenie objavilo, čo vlastne znamená, jeho modifikácie v rozličných svetových jazykoch a podobne. V druhej časti používateľ nájde aktuálne informácie o tom, čo sa momentálne v oblasti poisťovníctva deje. Nájde tu informácie nielen z miestneho poistného trhu, ale aj zaujímavosti z celého sveta. Vďaka aplikácii je teda veľmi jednoduché získať prehľad o tom, aký nový poistný produkt vyšiel napríklad v Austrálii alebo v Amerike! Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt financePoslednou časťou je tá, v ktorej používateľ získa okamžitý prehľad o aktuálne dostupných poistných produktoch na našom území. Po zadaní požadovaných parametrov (napríklad o aký typ poistenia má záujem) mu daná aplikácia vygeneruje zoznam spoločností, ktoré požadované poistenie ponúkajú. Po podrobnejšom zobrazení poistenia klient získa základné informácie o podmienkach jeho poskytnutia. Tvorcovia aplikácie však nezabudli ani na to, že aj keď klienti získajú prehľad o tom, kde a za akých podmienok poistenie získajú, nemusia si byť stopercentne istí o tom, či je pre nich naozaj výhodné. Preto klienti nájdu v aplikácii menný zoznam tých, ktorí používateľovi napomôžu získať čo najvýhodnejší produkt. Zoznam obsahuje názvy a základné informácie o poradcovských a sprostredkovateľských spoločnostiach orientujúcich sa na oblasť poistenia. Medzi takýmito subjektmi sa nachádza aj spoločnosť Winners Group. Winners Group patrí medzi jedného z popredných sprostredkovateľov poistenia na finančnom trhu. Rovnako používateľ nájde aj kontaktné údaje spoločnosti winners group a jej aktuálnu internetovú stránku.

 

Aplikácia na finančné služby a poradenstvo

Miera používania finančných produktov sa začína z roka na rok zvyšovať. V minulosti panovala voči finančným produktom nedôvera, postupne sa však finančný trh začína stávať čoraz kvalitnejším, čoho výsledkom sú oveľa spokojnejší klienti než tak bolo v minulosti.


Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt finance pngViaceré spoločnosti si začínajú uvedomovať, že priama interakcia s klientmi je veľmi dôležitá. Okrem návrhu vlastných internetových stránok začína čoraz viac spoločností navrhovať svoje vlastné firemné aplikácie. Prednedávnom uzrela svetlo sveta aplikácia, ktorá predstavuje veľkého pomocníka nielen pre jej užívateľa, ale aj pre samotné firmy. Mobilná aplikácia v sebe skrýva to, čo potrebuje každý klient pred rozhodnutím o tom, aký finančný produkt si vyberie. Je rozdelená do viacerých oblastí a používateľom poskytuje komplexné riešenia. Nie je zameraná len na jednu finančnú oblasť, ale klienti v nej nájdu takmer všetko – od hypoték a poistenie, cez leasingové riešenia až po sprostredkovanie realít. Po stiahnutí a nainštalovaní aplikácie sa jej používateľovi objaví okno kombinujúce viaceré parametre na základe výberu. Ako prvé si používateľ môže vybrať, o aký konkrétny typ finančného produktu má záujem. Následne si môžu zvoliť cenu, v akej je ochotný sa pohybovať. Tento parameter je pre všetky finančné produkty spoločný, ostatné parametre sú špecifické v závislosti od vybranej finančnej služby. Ako príklad možno uviesť realitnú oblasť. V tejto časti má klient na výber z toho, o aký typ nehnuteľnosti má záujem, aké má byť cenové rozpätie, požadovaná lokalita, základné charakteristické vlastnosti nehnuteľnosti (napríklad veľkosť a oblasť, v ktorej sa má nehnuteľnosť nachádzať). Na základe vopred uvedených parametrov je používateľovi zobrazený zoznam tých položiek, ktoré vyhovujú jeho požiadavkám. Ak si používateľ otvorí požadovanú položku, má k nehnuteľnosti uvedené viacero informácii, ako napríklad opis toho, kto je sprostredkovateľom nehnuteľnosti a jeho kontaktné údaje.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt finance pngĎalšiu novinku, ktorú táto nová aplikácia v oblasti finančných služieb priniesla je to, že v nej používateľ nájde konkrétnych predajcov, ale aj sprostredkovateľov finančných produktov. Má na výber z dvoch možností – buď si vyberie zobrazenie podľa poskytovateľov finančných služieb, alebo podľa ich sprostredkovateľov. V zozname sprostredkovateľov sa tiež nachádza finančná inštitúcia s názvom Winners Group. Spoločnosť winners group na finančnom trhu vystupuje ako finančný poradca a sprostredkovateľ a činnosť tejto skupiny je rozdelená na štyri základné okruhy – sprostredkovanie hypoték, realít, leasingu a poistenia. Ak má teda používateľ aplikácie určitú preferovanú finančnú skupinu ktorej produkt by chcel využiť, existuje aj možnosť zobrazenia ponúkaných finančných produktov jednej finančnej spoločnosti.

Odteraz už klient nemusí mať podrobný prehľad o tom, čo sa na finančnom trhu práve deje. Táto aplikácia mu prináša všetko to, čo potrebuje vedieť na jednom mieste. Jej používateľ v nej nájde takmer čokoľvek – od konkrétnych informáciách a určitom finančnom produkte až cez kontaktné údaje na jeho poskytovateľa až po podmienky, ktoré musia byť splnené, aby bol produkt poskytnutý.

 

Softvér na finančné ponuky

Používanie internetu uľahčilo život nielen zákazníkom, ale aj jednotlivým predajcom či poskytovateľom služieb. Vďaka internetu a nástupu smartfónov sa zákazníci oveľa rýchlejšie a jednoduchšie dostanú k tým informáciám, ktoré im jednotlivé spoločnosti potrebujú odovzdať. Naopak, predajcovia zase dostávajú rýchlejšie spätné väzby, na základe čoho môžu svoju činnosť lepšie prispôsobiť potrebám a požiadavkám zákazníka. V poslednom období sa veľmi populárnym začína stávať návrh vlastných mobilných aplikácii. Nejedna veľká firma prichádza s týmto konceptom za cieľom uľahčenia zákazníkovi prístup k verejným informáciám o spoločnosti, jej ponuke či rozličných akcií a noviniek. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt financial servicesPrednedávnom uzrela svetlo sveta aplikácia, ktorej hlavným cieľom bolo sprehľadniť používateľovi ponuky od rozličných finančných subjektov, ktoré mu uľahčia vybrať si najvýhodnejší produkt. Dobrou správou v tomto prípade je aj to, že aplikáciu je možné nainštalovať na každý operačný systém a je prakticky zadarmo. A ako bonus, po stiahnutí a nainštalovaní nezaberá v mobilnom telefóne veľa priestoru, takže je vhodná aj pre takých užívateľov, ktorí majú pamäť v telefóne neustále preplnenú. Po stiahnutí sa používateľovi zobrazí veľmi prehľadný obsah aplikácie, ktorý je rozdelený do viacerých kategórii. Používateľovi umožňuje jednoduchší prehľad spoločností, ktoré poskytujú určité finančné produkty. Majiteľ smartfónu má na výber – buď finančné spoločnosti vyhľadá ako určitú formu zoznamu alebo na základe produktov, ktoré spoločnosti ponúkajú. Ak sa rozhodne pre prvú možnosť, je mu vygenerovaný zoznam všetkých poskytovateľov finančných služieb. Medzi vygenerovanými spoločnosťami je aj spoločnosť winners group, ktorá poskytuje komplexné finančné služby. Pod pojmom komplexnosť si treba predstaviť viaceré oblasti, ktoré financie do značnej miery ovplyvňujú. Hľadá používateľ aplikácie čo najvýhodnejšie poistenie? Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt financial servicesPotrebuje čo najrýchlejšie získať finančné prostriedky vo forme úveru alebo má prebytok financií, ktoré v súčasnosti nepotrebuje a chcel by ich ešte speňažiť? Žiaden problém, zvolí si určitú finančnú službu, ktorú práve potrebuje a je mu vygenerovaný zoznam spoločností, ktoré túto službu majú v ponuke. Veľkým plusom je aj to, že používateľ aplikácie môže jednotlivé produkty porovnávať na základe ich výhodnosti, čo mu umožňuje vybrať si čo najvýhodnejší produkt. V sekcii Subjekty sú finančné spoločnosti, ktoré sú obsiahnuté v aplikácii uvedené pod firemným logom, na základe ktorého sú v spoločnosti všeobecne známe. Používateľ jednoducho klikne na toto logo a následne sú mu zobrazené základné informácie o spoločnosti. V sekcii informácie nájde napríklad adresy najbližších pobočiek či ich otváracie hodiny. Aj keď je aplikácia na trhu ešte len veľmi krátko, teší sa značnej popularite. Jej hlavným cieľom bolo zjednodušiť zákazníkom oblasť finančných služieb a možno tvrdiť, že sa jej základný cieľ naozaj podarilo dodržať. Prednedávnom jej vývojári vyhlásili, že sa budú snažiť túto aplikáciu neustále zlepšovať, takže čoskoro môžeme očakávať jej upgrade.