Fialková 12, 900 42, Dunajská Lužná peter.murin@azet.sk 0903 55 55 21

Software & Apps Magazine

Archív autora: Miroslav Mahenický

Aplikácia na nákup paletových regálov

Výdobytky modernej doby sú už všade okolo nás a nám neostáva nič iné, ako sa im prispôsobiť. Tento fakt platí aj v prípade podnikania. Záujmom každej spoločnosti, ktorá chce na trhu preraziť je poskytnúť zákazníkovi maximálny komfort pri interakcii s danou spoločnosťou. Nedávno sa jedna spoločnosť, ktorá sa zaoberá výrobou a montážou skladovacích zariadení rozhodla, že zákazníkom prinesie novinku v podobe vlastnej firemnej aplikácie pre mobilné zariadenia. Hneď na úvod treba poznamenať, že aplikácia je vhodná jednak pre operačný systém IOS, ale aj Android a je úplne bezplatná. Čo si pod pojmom skladovacia technika môžme predstaviť? Jedná sa o také zariadenia, ktoré napomáhajú skladovým priestorom a logistickým centrám stať sa efektívnymi a hospodárnymi. Zaraďujeme sem napríklad paletové regály. Tiež sem patria aj euro prepravky či regálové systémy. Skladovacie materiály sú naozaj rôznorodé, čo bolo viac menej hlavnou motiváciou tejto spoločnosti navrhnúť túto aplikáciu. Ako už bolo spomenuté, aplikácia je dostupná úplne zadarmo a po jej stiahnutí a následnom nainštalovaní sa používateľ musí prihlásiť pomocou registrácie užívateľa. Už pri registrácii má užívateľ na výber, či si vyplní aj základné údaje, ktoré mu budú v budúcnosti nápomocné v prípade objednania tovaru, alebo ich zadá až priamo pri nákupe.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt paletove regalyAplikácia sa skladá z viacerých častí. Prvá časť uvádza základné informácie o spoločnosti. Tými najpodstatnejšími sú časť druhá a tretia. Časť druhá je zameraná na ponuku spoločnosti. To znamená, že v tejto ponuke nájde používateľ tie produkty, ktoré spoločnosť ponúka – od paletových regálov až po veľké skladovacie systémy. Ako aplikácia funguje v prípade ponuky si ukážeme na jednoduchom príklade, pri ktorom použijeme paletové regály. Ponuka je rozdelená na viacero častí a ak si klient vyberie časť s názvom Paletové regály, najskôr sa mu otvorí všeobecná časť o tom, čo to paletové regály vlastne sú a aké je ich využitie. Rovnako tiež používateľ nájde aj informácie a rady o tom, ako zvýšiť efektivitu paletových regálov na maximum. Následne sa používateľ dostane priamo k ponuke paletových regálov, ktoré má táto spoločnosť k dispozícii. Ak sa používateľovi určité paletové regály pozdávajú, veľmi jednoducho ich otvorí a zobrazia sa mu základné informácie o nich. Jedná sa napríklad o cenu alebo základne špecifiká, akými sú rozmery, dodacia lehota či technické vybavenie. Druhá časť aplikácie je zameraná na novinky, ktoré táto spoločnosť pripravuje ale aj novinky a trendy zo sveta skladovacej techniky. Táto aplikácia je teda nápomocná pre tých, ktorí pri svojej činnosti do styku so skladovacou technikou neustále prichádzajú a nedokážu si fungovanie svojho skladu predstaviť bez takých predmetov, akými sú napríklad paletové regály či euro prepravky.

 

Aplikácia na finančné služby a poradenstvo

Miera používania finančných produktov sa začína z roka na rok zvyšovať. V minulosti panovala voči finančným produktom nedôvera, postupne sa však finančný trh začína stávať čoraz kvalitnejším, čoho výsledkom sú oveľa spokojnejší klienti než tak bolo v minulosti.


Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt finance pngViaceré spoločnosti si začínajú uvedomovať, že priama interakcia s klientmi je veľmi dôležitá. Okrem návrhu vlastných internetových stránok začína čoraz viac spoločností navrhovať svoje vlastné firemné aplikácie. Prednedávnom uzrela svetlo sveta aplikácia, ktorá predstavuje veľkého pomocníka nielen pre jej užívateľa, ale aj pre samotné firmy. Mobilná aplikácia v sebe skrýva to, čo potrebuje každý klient pred rozhodnutím o tom, aký finančný produkt si vyberie. Je rozdelená do viacerých oblastí a používateľom poskytuje komplexné riešenia. Nie je zameraná len na jednu finančnú oblasť, ale klienti v nej nájdu takmer všetko – od hypoték a poistenie, cez leasingové riešenia až po sprostredkovanie realít. Po stiahnutí a nainštalovaní aplikácie sa jej používateľovi objaví okno kombinujúce viaceré parametre na základe výberu. Ako prvé si používateľ môže vybrať, o aký konkrétny typ finančného produktu má záujem. Následne si môžu zvoliť cenu, v akej je ochotný sa pohybovať. Tento parameter je pre všetky finančné produkty spoločný, ostatné parametre sú špecifické v závislosti od vybranej finančnej služby. Ako príklad možno uviesť realitnú oblasť. V tejto časti má klient na výber z toho, o aký typ nehnuteľnosti má záujem, aké má byť cenové rozpätie, požadovaná lokalita, základné charakteristické vlastnosti nehnuteľnosti (napríklad veľkosť a oblasť, v ktorej sa má nehnuteľnosť nachádzať). Na základe vopred uvedených parametrov je používateľovi zobrazený zoznam tých položiek, ktoré vyhovujú jeho požiadavkám. Ak si používateľ otvorí požadovanú položku, má k nehnuteľnosti uvedené viacero informácii, ako napríklad opis toho, kto je sprostredkovateľom nehnuteľnosti a jeho kontaktné údaje.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt finance pngĎalšiu novinku, ktorú táto nová aplikácia v oblasti finančných služieb priniesla je to, že v nej používateľ nájde konkrétnych predajcov, ale aj sprostredkovateľov finančných produktov. Má na výber z dvoch možností – buď si vyberie zobrazenie podľa poskytovateľov finančných služieb, alebo podľa ich sprostredkovateľov. V zozname sprostredkovateľov sa tiež nachádza finančná inštitúcia s názvom Winners Group. Spoločnosť winners group na finančnom trhu vystupuje ako finančný poradca a sprostredkovateľ a činnosť tejto skupiny je rozdelená na štyri základné okruhy – sprostredkovanie hypoték, realít, leasingu a poistenia. Ak má teda používateľ aplikácie určitú preferovanú finančnú skupinu ktorej produkt by chcel využiť, existuje aj možnosť zobrazenia ponúkaných finančných produktov jednej finančnej spoločnosti.

Odteraz už klient nemusí mať podrobný prehľad o tom, čo sa na finančnom trhu práve deje. Táto aplikácia mu prináša všetko to, čo potrebuje vedieť na jednom mieste. Jej používateľ v nej nájde takmer čokoľvek – od konkrétnych informáciách a určitom finančnom produkte až cez kontaktné údaje na jeho poskytovateľa až po podmienky, ktoré musia byť splnené, aby bol produkt poskytnutý.

 

Aplikácia na generovanie textu

Obsahový marketing predstavuje nielen jednu z najnovších marketingových techník, ale rovnako aj jednu z najpoužívanejších.  A to hneď z viacerých dôvodov – ľahká aplikácia, dostupnosť informácii či nízke náklady na jej tvorbu. Spomenuté dôvody však nie sú úplné všetky, dôvodov je oveľa viac. Aj keď sa tvorba obsahového marketingu v marketingovom svete objavuje už nejaký ten rok, jej najväčší boom sa ešte len očakáva. Aplikácia je v súčasnosti oveľa jednoduchšia, než to bolo v minulosti a to len a len vďaka používaniu internetu. Internet sa pričinil o to, že obsahový marketing dnes môže tvoriť ktokoľvek, kedykoľvek a akýmkoľvek spôsobom. Najväčšou výhodou je však to, že samotná tvorba je prakticky zadarmo. Platí sa len za pripojenie na internet, šírenie obsahu spoplatnené nie je. Obsah môže byť zdieľaný na sociálnych sieťach, na rozličných blogoch či webových stránkach, ktoré sa venujú danej problematike. Najčastejšie je obsah tvorený pomocou obrázkov, článkov, videí či kníh.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obsahovy marketing

Hlavným cieľom obsahového marketingu je tvoriť taký obsah, ktorý by oslovil určitý okruh zákazníkov a udržiaval v nich záujem o danú spoločnosť, produkt či poskytovanú službu. Aby však obsahový marketing spĺňal svoj hlavný cieľ, obsah musí byť vytvorený zaujímavo, relevantne k danej problematike a mal by poskytovať určitú pridanú hodnotu (ako príklad možno uviesť objasnenie toho, čo predtým zákazník nevedel).

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obsahovy marketingS rozvojom obsahového marketingu začína vznikať čoraz viac firiem, ktoré sa danou problematikou zaoberajú. To isté platí aj v prípade uvádzania nových aplikácii na trh.  Obsahový marketing a jeho problematika sa stáva oblasťou, ktorou sa začína zaoberať čoraz širší okruh vývojárov v snahe uľahčiť pôsobenie v danej oblasti. Ako už bolo spomínané, najčastejšie je šírený prostredníctvom internetu. Svoj obsah z rozličných oblastí môže vytvoriť a šíriť prakticky ktokoľvek. A to je hlavný dôvod, prečo sa začína objavovať čoraz viac kopírovaných textov. A to webový prehliadač Google v láske moc nemá. Snahou vývojárov je v blízkej dobe navrhnúť aplikáciu na generovanie textu, v ktorej by jej používateľ len zadal text, ktorý bude následne prekonvertovaný do inej podoby.

Obsahový marketing je nástroj, ktorý je nízkonákladový, na druhej strane tiež vysoko efektívny. Aby však bol efektívny, musí byť riešený strategicky. Optimálna stratégia by mala byť navrhnutá tak, aby bolo zabezpečené jej sledovanie od úplného začiatku až po koniec. Môže nastať situácia, kedy navrhnutá stratégia nebude efektívna natoľko, ako sa od nej prvotne očakávalo. Vďaka jej monitorovaniu sa dá však predísť jej neefektívnosti a v prípade zistenia, že nespĺňa to, čo sa od nej prvotnej očakávalo možno pristúpiť k jej nápravným krokom.